top of page

Prekių grąžinimas

 1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:
  1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat, tinkamos kokybės prekę;
  1.2. atitinkamai sumažinti kainą;
  1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  2. Nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

  3. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

 

Iškilus papildomiems klausimams susisiekite:

info@crowmotors.lt

bottom of page